نمایش بر اساس 
 فرم حوادث ناشی از کار
فرم حوادث ناشی از کار
سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
دانلود فایل (word)
 تب کنگو
گروههای در معرض خطر بیماری کارکنان کشتارگاه ها،قصابان،دامداران،دباغان، خانمهای خانه دار و کارکنان بهداشتی می باشند.
سه شنبه 2 خرداد 1391
دانلود فایل (word)
 تب خونریزی دھنده کریمه کنگو
تب خونریزی دھنده کریمه کنگو یکی از بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان ویک بیماری تب دار حاد و خونریزی دهنده است که عمدتا"توسط کنه منتقل می شود.
سه شنبه 2 خرداد 1391
دانلود فایل (word)
 تب خونریزی دهنده کریمه
تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو ( CCHF) را جدی بگیرید.
سه شنبه 2 خرداد 1391
دانلود فایل (word)